AKTUALNOŚCI

Corian - nowe dekory

Piękno kamienia – funkcjonalność kompozytu!

 

 

 

 

 

Od teraz możecie Państwo zamówić u nas blat (lub stolik, umywalkę, zlewozmywak czy też inny projekt!) z płyt z nowej kolekcji firmy Corian. Dekory, które do złudzenia przypominają kamień pozostają przy tym ciepłe, nieporowate, odnawialne oraz łączone w sposób bezspoinowy.

 

Warunki gwarancji
RODO - przetwarzanie danych osobowych ważne informacje

Szanowny Kliencie,

doceniamy to, że powierzyłeś nam swoje dane osobowe. Chcemy żebyś wiedział, że do ich ochrony dużą wagę. W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) chcielibyśmy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, przede wszystkim umożliwia realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem łączącej nas umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych i promocyjnych (w tym newslettera).

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy.

 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń.

 • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes firmy blaty.eu, polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

 • w celu kierowania do Ciebie przez blaty.eu treści marketingowych i promocyjnych.

Jeżeli więc jesteś Klientem firmy blaty.eu, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia i obsługi Twoich zamówień, zapytań, ewentualnych reklamacji, a także realizacji obowiązków prawnych ciążących na firmie blaty.eu.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym. Oznacza to, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest blaty.eu Stelter Karolina z siedzibą przy ul.Gdańskiej 42 w Bydgoszczy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Możesz to zrobić korzystając z tradycyjnej poczty (blaty.eu, ul.Gdańska 42, 85-006 Bydgoszcz) lub poprzez pocztę elektroniczną (poczta@blaty.eu)

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas Twojego kontaktu z nami. Dane mogły zostać przekazane osobiście, telefonicznie, listownie, drogą mailową lub w innej formie elektronicznej.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz maksymalnie 10 lat po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego. W celach marketingowych oraz w przypadku programów lojalnościowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail (w przypadku osób fizycznych)

 • nazwy firmy, adres siedziby, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail (w przypadku podmiotów gospodarczych).

Jeśli nie podasz tych danych osobowych niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz w naszej firmie, pracownikom odpowiedzialnym za obsługę klienta oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów firmy blaty.eu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jakie masz uprawnienia wobec firmy blaty.eu Stelter Karolina w zakresie przetwarzanych danych i jak możesz z nich skorzystać?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • prawo dostępu,

 • sprostowania,

 • usunięcia Twoich danych,

 • ograniczenia ich przetwarzania,

 • prawo do ich przenoszenia,

 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • będziesz chciał sprostować swoje dane – zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • będziesz chciał usunąć swoje dane – Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez blaty.eu; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • będziesz chciał ograniczyć przetwarzanie danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwuPamiętaj, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.