ATESTY I CERTYFIKATY

Kerrock

Staron

 

Corian - aprobata techniczna

Corian - odporność chemiczna

Corian - odporność ogniowa

Corian - właściwości użytkowe

Akrilika - świadectwo jakości zdrowotnej

Akrilika - dane techniczne (Akrilika Stone, Kristall)

Akrilika - dane techniczne (Apietra)

Akrilika - Certyfikat ITB

Akrilika - TUV wyniki testów